DELA

Snus och utbildning när ministrar möts

När lantrådet Viveka Eriksson och trafikminister Veronica Thörnroos träffar svenska ministrar i dag tisdag står bland annat snuset och högskoleutbildningen i fokus.
Med utbildningsminister Jan Björklund diskuterar de åländska ministrarna antagningssystemet till svenska högskolor och universitet. Från åländsk sida framhåller man att systemet inte får diskriminera åländska sökande då Sverige i många fall är den enda möjligheten för åländska studenter att få utbildning på svenska.
Med EU-minister Birgitta Ohlsson diskuteras bland annat EU-förslaget om sänkt svavelgräns i fartygsbränsle och vad det kan innebära för den åländska sjöfartens konkurrenskraft.
Ewa Björling har som ny handelsminister engagerat sig i snusfrågan. Målet är att snuset släpps fritt inom hela EU och att en snedvridning av konkurrensen undviks.
I den åländska deputationen ingår även förvaltningschef Arne Selander och informationssekreterare Gunnar Westerholm, meddelar man i ett pressutskick. (ao)