DELA

Snus och fiske viktiga EU-frågor

51 procent av ålänningarna är positiva till Finlands medlemskap i EU, visar en ny opinionsundersökning. Enligt Europaparlamentarikern Nils Torvalds finns det också många anledningar för den åländska befolkningen att intressera sig för unionen.
– Det finns flera aktuella frågor som berör ålänningarna, säger han.
Hur påverkar EU ålänningarnas vardag? Den frågeställningen var i fokus under fredagen då Finlands försvarsminister Carl Haglund och Europaparlamentarikerna Nils Torvalds och Olle Schmidt besökte landskapet. Besöket var en del i evenemanget ”EU och du” som har gjort flera stopp runt om i landet. Under förmiddagen hölls ett seminarium på hotell Arkipelag, under temat ”Ett konkurrenskraftigare Åland i EU” och senare på eftermiddagen diskuterades EU i köpcentret Maxinge.
I samband med att evenemanget kom till Åland, släpptes också en opinionsundersökning som Taloustutkimus genomfört. Den visar att 51 procent av de tillfrågade ålänningarna ställer sig positivt till EU-medlemskapet. 20 procent tycker tvärtom – att medlemskapet är något dåligt. Resten, alltså 29 procent, är neutrala eller tar inte ställning i frågan.
Just nu behandlas flera frågor som är mycket viktiga för Åland i EU, säger Nils Torvalds.
– Vi har snusfrågan, som snart ska upp till omröstning. Om vi vinner den ska det vara möjligt att skapa lokala undantag från reglerna som lagtinget ska kunna ansöka om. Vi kommer också att rösta om fiskerifonden, det är också en viktig fråga eftersom den ska ersätta säl- och skarvskador och göra det möjligt att modernisera fisket. Dessutom finns frågan om svaveldirektiven som är en stor fråga för den åländska sjöfarten.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén