DELA

Snudd på skandal att neka utredningspengar för brott

För fem år sedan polisanmäldes en åländsk man för grovt sexuellt utnyttjande av en liten flicka. Anmälan har nu, 2010, resulterat i en ny utredning om spridning av barnpornografiskt material på nätet.
Förundersökningen har varit extremt utdragen och besvärlig.
2006, året efter att anmälan gjordes, beslagtog polisen den misstänkte mannens två datorer. Hårddiskarna kopierades och datorerna återlämnades i januari 2007. Den första genomgången tog alltså närmare två år.
Men det tog inte slut där.


Hittade bevis
En it-konsult anlitades för att gå igenom materialet på hårddiskarna. Han hittade dels bevis för de misstänkta sexuella övergreppen 2005, dels barnpornografiskt material. Upptäckten ledde till att datorerna beslagtogs igen i juli 2007.
Efter det stannade polisutredningen av igen på grund av brist på pengar.
I ett skede skickades datorerna till CKP i riket för granskning. Därifrån kom det sent omsider tillbaka utan att utredarna egentligen hade kommit någon vart. Sedan skickades datorerna till it-experter inom Uppsalapolisen som hittade en hel del. På så vis gick ytterligare två år.


Tusentals bilder
I början av september i år – fem år efter den ursprungliga anmälan – begärde mannen att få kopia på vissa filer i datorerna som fortsättningsvis var tagna i beslag.
Ledande landskapsåklagare Jens-Erik Budd upptäckte då att tingsrätten avskrivit beslaget och upphävde det.
I samma veva begärde han en tilläggsutredning av polisen om ursprunget till vissa datorfiler och fick som svar ett tilläggsprotokoll som omfattar tusentals barnpornografiska bilder och ett flödesschema över varifrån filerna härstammar. Följden blev att datorerna beslagtogs på nytt.


Lämnades tillbaka
Upptäckten av bilderna och flödesschemat ledde till att rättegången mot mannen sköts upp, trots att det var meningen att den skulle hållas i slutet av oktober. Tio vittnen hade kallats till rättegången.
Åklagaren visade i samma veva två videofilmer som hittats på mannens datorer för tingsrätten. Filmerna ska användas som bevis i rättegången som fortsätter nästa år.
Men för ett par veckor sedan beslöt tingsrätten att häva beslaget och återlämna de två datorerna åt mannen. Mellan raderna riktar tingsrätten hård kritik mot polismyndigheten som, trots att datorerna har funnits hos polisen sedan 2006, inte har lyckats leta fram allt material. Rätten skriver till och med att det inte heller är sannolikt att materialet genomsöks inom en nära framtid på grund av resursbrist hos polisen.


Åklagaren kritisk
Åklagaren Jens-Erik Budd är mycket kritisk till att polisledningen, i klartext polismästare Camilla Hägglund, inte har gett de resurser som krävs för att få hårddiskarnas innehåll granskat på det sätt som lagen förutsätter och inom rimlig tid.
– Det heter i förundersökningslagen att polisen skall undersöka brott. Polisen är alltså skyldig att göra det. Det går inte att hänvisa till brist på pengar, i synnerhet inte när det handlar om något så allvarligt som det här, säger han.
Med andra ord: Polismästaren bryter mot lagen när det misstänkta brottet inte utreds. Snudd på skandal, menar han.


Utomstående expert
Han undrar varför polisens utredare inte får använda den utomstående expert som finns på Åland och som tidigare ett par gånger har hjälpt polisen att hitta svåråtkomligt material i datorerna.
– Varje gång som den utomstående it-experten har anlitats för att granska datorerna så har det kommit fram nytt material. Men efter en tid har finansieringen klippts av och utredningen stannat av – igen.
På basis av det material som experten har hittat i höst begärde åklagaren en ny förundersökning för en vecka sedan – men han vet inte om resurser har beviljats.
– Jag förutsätter att mannens datorer nu har tagit i beslag igen. Jag har skäl att misstänka att rubriceringen blir antingen spridning eller grov spridning av barnpornografiskt material.


Åter i beslag
Han understryker att kommissarie Olof Lindqvist har gjort vad han har kunnat för att få förundersökningen gjord.
– Det här är inte hans eller utredarnas fel. Det sitter högre upp i organisationen.
Polisen bekräftar att de två datorerna nu har tagits i beslag igen.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax