DELA

Snöskotrarna retar upp folk

Polisen har fått många samtal om snöskotertrafiken men bara ett par av dem har lett till anmälningar.
Nya Åland reder ut vad lagen kräver av en snöskoterförare.
En läsare tog kontakt med oss och bad oss påminna snöskoterförarna om att man inte utan tillstånd får köra på andras mark. Till exempel höstsått vete, korn eller ryps kan fara mycket illa om man kör med snöskoter på åkrarna. Under spåren kan bildas isbränna som förstör grödan.
Snöskotertrafiken, som tack vare snömängderna har varit intensiv i år, har retat upp också andra i landskapet.
– Vi har fått många samtal men väldigt få anmälningar, säger äldre konstapel Eija Virtanen.


Inte tillåtet
Reaktionerna mot trafiken beror på att många som kör snöskoter inte vet vilka bestämmelser som gäller. Det är nämligen inte tillåtet att köra var som helst och hur som helst.
Enligt lagen om användning av terrängfordon får en snöskoterförare korsa en väg eller överskrida en bro. Man får också tillfälligt köra längs en väg bland annat om det är oskäligt svårt att röra sig i terrängen eller om det är nödvändigt för att vägen skall kunna korsas tryggt.
Hela lagtexten finns på www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2006/20060899. Det är en rikslag som gäller på Åland i form av en blankettlag.


Körkort krävs
Vår åländska vägtrafiklag kräver dessutom att en snöskoterförare har ett traktorkörkort, det vill säga ett så kallat T-körkort, om man framför sin snöskoter på väg.
Ordet väg definieras i lagtexten som allmän och enskild väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik och som inte stängts av för allmän trafik samt en led som är ämnad för cykeltrafik och en gång- eller ridväg invid en väg.
På Åland saknas däremot den rikslag som kräver att man registrerar sin snöskoter.


Ingen allemansrätt
Snöskotrarna har alltså egentligen ingenting på vägar eller på gång- och cykelbanor att göra om det handlar om helt vanlig nöjeskörning.
Men inte nog med det, skall man ut i naturen bör man ha markägarens eller markägarnas tillstånd för att få köra.
– Det finns ingen allemansrätt som skulle tillåta att man får köra fritt, säger överkommissarie Lars-Ole Styrström.
– Och också då man kör på tillåtet område eller på isen bör man komma ihåg att lagen kräver att man även där skall iaktta försiktighet och inte äventyra andras säkerhet.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax