DELA

Snön spräcker kommuners budget

Efter en ovanligt snörik vinter kan man fråga sig hur mycket snön kostar den offentliga sektorn. Nyan var i kontakt med ett urval kommuner i landskapet.
De åländska kommunerna har olika mycket väg att sköta men alla ansvarspersoner är ense om en sak: Budgeten för vinterunderhållet 2010 håller inte.
I Geta har man budgeterat 20.000 euro för vägunderhållet det här året.
– I den summan ingår underhållet för hela året. Men det är helt klart att vinterunderhållet redan tagit alldeles för stor del av kakan, säger kommundirektör Erik Brunström.
Kommuntekniker Dan Engblom säger att man i år nog varit tvungna att ploga mer än tidigare men att det inte märks så snabbt i kassaflödet då Geta kommun endast har 14 kilometer väg att sköta om.

Föglö
På Föglö har vintern och plogningen förlöpt väl.
– Vi har ungefär 18,5 kilometer kommunala vägar och gator här. Dessutom har vi hundra fastigheter och företag anslutna till den kommunala snöjröjningen. Det hela sköts av tre entreprenörer som enligt det senaste avtalet debiterar 40-50 euro per timme, berättar kommunens Hasse Skaag.
På Föglö har man för år 2010 budgeterat 10.300 euro för den kommunala snöröjningen. Ungefär hälften gäller de kommunala vägarna och hälften företag och privata infarter.
– Privata fastigheter betalar 56 euro per år för plogning upp till 100 meter. Snörika år som detta får de en tilläggsfaktura. Det här ska inte belasta kommunens ekonomi, säger Skaag.
Föglö kommun införde 2009 ett system där vinterunderhållets budgetmedel överförs till följande år om de inte utnyttjas.
– Då fjolåret var ganska snöfattigt så blev det kvar en del på kistbotten och dessa medel kommer mer än väl till pass nu, säger han.

Hammarland
I Hammarland har kommunen hela 30 kilometer väg och 145 infarter att underhålla. Vinterunderhållsbudgeten ligger på 44.800 euro men kommuntekniker Emma Mattson tror inte att den räcker till.
– Vi kommer troligtvis att överskrida den en aning. Nu kommer dessutom Hellesby sandväg att bli kommunal så det föranleder en del tillägskostander, också beträffande underhållet, säger hon.

Sund
I Sund har kommunen femton kilometer väg att underhålla. Liksom i de flesta andra åländska kommunerna sköter man snöplogningen med entreprenörer.
De utses vart fjärde år efter att jobbet getts ut på anbud. Entreprenörerna får en jourersättning för hela vintern och sedan debiterar de per timme.
– De kommunala vägarna plogas med traktor här och det har fungerat bra, säger kommuntekniker Rune Backman.

Saltvik
I Saltvik har kommunen ungefär 34 kilometer väg och 157 fastigheter att underhålla. Också här sköts snöröjningen av entreprenörer. Kommuningenjör Lars-Erik Danielsson kan inte uppge några siffror men säger att man kan räkna på flera olika sätt då det gäller snöplogningen.
– Eftersom det varit många snöfattiga vintrar före den här så är plogningen egentligen självfinansierande under flera år framåt, säger han.

Jomala
Kommunen har 44 km vägar, 16 km gator och 300-400 privata infarter av varierande längd som plogas av sju privata entreprenörer på treårskontrakt.
Ersättningen är beredskap plus 70-80 euro per timme.
– I år handlar det om stora pengar. Jag vågar knappt räkna efter, och slutresultatet vet jag först i mitten av april när alla fakturor har kommit in, berättar kommuningenjör Michael Lindbäck.
Snöröjningsbudgeten har hållits på ungefär oförändrad nivå under de senaste milda vintrarna, men pengar finns inte sparade.
– Nej, sådana marginaler finns inte. Tilläggsanslag är den enda utvägen.
För plogning av privata infarter uppbärs en avgift.

Lemland
Kommunen har 26 km väg, 4 km planväg, 7,5 km gc-väg och drygt 300 privata infarter att ploga. Plogningen sköts av fem privata distriktsplogare på treårskontrakt.
– Vi fick nyligen in februari månads fakturor och kan konstatera att det blivit tre gånger dyrare än normalt, säger kommuntekniker Johan Willstedt.
Entreprenörerna får beredskapsersättning under fem månader plus timersättning som varierar mellan 65 och 90 euro per timme. Det innebär att en snöröjare har kunnat förtjäna 1.000 euro under en tolv timmars arbetsdag, men då ska han naturligtvis betala skatt, sociala kostnader, maskin och bränsle av inkomsten.

STAFFAN BJÖRKELL
ANNIKA ORRE