DELA

Snittade tänder avslöjar älgarnas ålder

Älgarna i skärgården har en högre medelålder än sina artfränder på fasta Åland. Det visar finströmaren Anders Gestbergs åldersanalyser av samtliga älgar som sköts 2009.
2009 fick han in ett nittiotal käkar från de åländska jaktvårdföreningarna. För att åldersbestämma älgarna gör han en tandsnittning men tittar också på hur tanduppsättningen är utvecklad.
– Vi har testat både med kokade och tänder och sådana som har frysts ner råa. Det var lättare att få fram ett resultat ur de nedfrysta, konstaterar han.
Det är ibland knepigt att tyda de yngre djurens ålder, särskilt de som är 2,5–3 år. Den första årsringen kan nämligen vara svår att få syn på.
De äldre djuren i åldern 10-14 år har å andra sidan ofta väldigt tätt mellan årsringarna.
– Då brukar jag använda mig av förstoringsglas och en nål för att räkna ringarna.
Känner jaktförvaltningen till åldersstrukturen på den åländska älgstammen är det också lättare att göra en avskjutningsprofil. Anders Gestberg lyfter fram Öland som exempel. Där har man medvetet höjt älgarnas medelålder – med ett lyckat resultat.
– De har en otroligt fin älgstam nu, säger Anders Gestberg.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman