DELA

Snäv budget kräver tilläggsanslag

Högre bränsleförbrukning än planerat, avyttringar som inte blev av och försenade inbesparingsåtgärder leder till att landskapets trafikavdelning behöver dryga 760.000 euro i tilläggsanslag.
En för snäv budget 2010 är en orsak till att trafikavdelningen behöver 410.000 euro i tilläggsanslag för sjötrafiken. Inkomsterna blev dessutom 170.000 euro lägre än beräknat.
Orsaker till de ökade kostnaderna har varit att m/s Skarvens bränsleförbrukning visade sig vara högre i praktiken än i teorin. De försök som gjorts i bassängtest med liknande fartyg visade på en förbrukning av 300 liter per timme, men i de åländska vattnen behövde Skarven 310 liter per timme.
Svibybrons ombyggnad blev också mycket dyrare än planerat. För att täcka de högre kostnaderna omfördelade landskapsregeringen meddel och sköt upp vägreparationer och -byggen. Men det behövs ändå 250.000 euro för att förverkliga vägprojekt enligt planeringen. Missen i budgeteringen förklarar man i tilläggsbudgeten med att det var brister i underlaget för budgetberedningen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds