DELA

Snart sänks promillegränsen

LAGTINGET. Landskapsregeringens handlingsprogram mot riskbruk och missbruk innehåller ett förslag till sänkning av promillegränsen för rattfylla till 0,2 promille. Och en sänkning av gränsen för grov rattfylla till 0,8 promille.
Handlingsprogrammet för åren 2013–2016 omfattar alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Den övergripande politiska målsättningen är att förhindra missbruk och att begränsa de negativa följderna av missbruk.
En sänkning av promillegränsen för rattfylleri ingår i handlingsprogrammet. Landskapsregeringen föreslår att 0,2–0,5 promille alkohol i blodet ska anses som rattfylleriförseelse och att den nedre gränsen för grovt rattfylleri sänks från 1,2 promille till 0,8. Tidigare har gränsen för rattfylla gått vid 0,5 promille.
Även promillegränsen för sjötrafik ska ses över.
Man utlovar också en ny tobakslag, en nolltolerans av ANDTS hos barn och ungdomar under 18 år samt ett narkotika- och dopingfritt samhälle.
Dessutom vill man införa en åldersgräns på 18 år för penningspel och en ny tillsynsmyndighet ska skapas för att övervaka Paf.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds