DELA

Snart kris för Lotsbroverket – inflödet nära övre gränsen

Nu måste de kommuner som leder sitt avloppsvatten till Lotsbroverket i Mariehamn snabbt meddela hur mycket kapacitet de behöver under kommande år.
Risken är annars att belastningen på reningsverket blir alltför stor ganska snart.
Efter att Chips vid årsskiftet 2011-12 började leda sitt avloppsvatten till stadens reningsverk har belastningen ökat så pass att åtgärder krävs. Under 2012 överskreds det sammanlagda flödet från Chipsfabriken med 34 procent och under större delen av året, nio månader, var kvävekoncentrationen betydligt högre än vad som tillåts enligt avtalet.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax