DELA

Snart klart om industrihus-härva

Ålands landskapsregering beslöt att informera EU-kommissionen om hur återkravet på aktiekapitalet på 4,7 miljoner euro plus 3,1 miljoner euro i ränta från Ålands industrihus verkställs.
Kommissionen har tidigare beslutat att Ålands industrihus måste betala tillbaka summan till landskapet eftersom det kan ses som olagligt statsstöd och strider mot EU:s regler.
– Vi meddelar kommissionen att ägaren beslutat att likvidera bolaget och att det genomfördes i månadsskiftet juni–juli, säger avdelningschef Linnea Johansson vid näringsavdelningen.
Alla fordringsägare har nu möjlighet att lämna in sina fakturor under en tidsperiod på minst tre månader.
– Tillgångarna säljs och skulderna betalas och i det sammanhanget får landskapet tillbaka sina pengar.
Då vet man också hur mycket av summan som kan betalas tillbaka.
Läs mer i papperstidningen! (ns)