DELA

Snart klart bilda nytt ungdomsråd

Inom kort kan ett nytt ungdomsråd bildas. Medlemmarna väljs så fort den nya regeringen är tillsatt.
Efter år av stiltje börjar det dra ihop sig. Senast det fanns ett ungdomsråd på Åland var 2006.
När den nya regeringen tillträtt så hålls ett stormöte. Vid mötet ska ett nytt ungdomsråd med plats för 30 personer i åldern 13-25 år utses. En styrelse på sex personer ska också tillsättas.
– Nomineringarna görs på plats och sedan blir det omröstning, säger Riikka Åström, vikarierande ungdomskonsulent vid landskapsregeringen.
Rådet ska bland annat fungera som en remissinstans för landskapsregeringen och arrangera ungdomsparlament.
– Det är inget hinder om medlemmarna är politiskt aktiva, vi vill gärna ha en blandning av sådana som är engagerade politiskt och sådana som inte är det. Men rådets arbete ska vara skilt från partipolitik, säger Riikka Åström.
Rådets mandatperiod är ett år. Vid ungdomsparlamentet, som i fortsättningen ska ordnas varje år, väljs nya representanter.
Från början var det meningen att stormötet skulle äga rum i mitten av november. Nu skjuts det på framtiden.
– Det beror på att vi vill förankra det här hos den nya landskapsregeringen, säger Riikka Åström. (ak)