DELA

Snart inte landskapets sak att bevilja domännamn

Landskapsregeringens IT-chef Ronny Lundström ingår i kommunikationsverkets arbetsgrupp som ska bereda en ny föreskrift om domännamn under toppdomänerna .fi samt .ax.
Arbetsgruppen har tillsatts eftersom lagstiftningen gällande domännamn – såväl under .ax som .fi – ändrar från och med september 2016.
– Den största skillnaden från nu är att domännamn efter det inte beviljas av kommunikationsverket eller landskapsregeringen utan av ombud, så kallade registrars. Tanken är att myndigheten därefter ska ha en mer övervakande roll och att kontakten mot kund ska skötas av registrars, säger Ronny Lundström.
Arbetsgruppens uppgift blir att ta fram nya föreskrifter, det vill säga ett regelverk som är mer tekniskt och detaljerat än lagstiftningen, för domännamn under .ax och .fi.
– I de nuvarande föreskrifterna ingår dels tekniska krav på domännamnen (tillåtna tecken, minimi- samt maximilängd samt hur namnservrarna ska vara konfigurerade). Vissa mindre ändringar kommer att göras i dessa, säger Lundström.
Det nya i föreskrifterna är det som gäller hur registrarerna ska arbeta gentemot kommunikationsverket och landskapsregeringen.
– Där kommer bland annat att regleras hur en registrar ska anmäla att verksamheten inleds, vilka uppgifter som ska antecknas i domännamnsregistret, hur dessa uppgifter tekniskt ska överföras till domännamnsregistret, vilka skyldigheter en registrar har gentemot kunden samt hur en registrar ska hantera sin informationssäkerhet, säger Lundström. (ml)