DELA

Snart går energibolagen ihop

Vid vårens slut slås Ålands energi och Mariehamns energi ihop. På det sättet kan onödiga transaktioner mellan bolagen rationaliseras bort.
Vid Ålands energis extra bolagsstämma i fredags, beslöts enhälligt att verkställa fusionen mellan Ålands energi och Mariehamns energi. Detta föranleder ändringar i bolagsordningen och ett namnbyte, vilket kräver två på varandra följande stämmor.
– Så vi avvaktar tills de har varit innan vi tar det juridiska beslutet, säger Ålands energis vd Henning Lindström.
Den 17 respektive 18 februari har de två bolagen stämmor.
– Därefter blir det registreringsprocedurer och annat som gör att vi planerar att formellt slå samman de två bolagen 31 maj. Fram tills dess verkar vi som vanligt.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström