DELA

Snart full rulle i lagtinget

På måndag har lagtinget sitt första plenum efter sommaruppehållet. Nyan listar några av de ärenden som politikerna arbetar med i höst.
I november lämnar landskapsregeringen sitt förslag till budget för 2011. Men innan dess är många ärenden som lagtinget ska ta sig an.
I april förra året lämnade den parlamentariska kommitté som utrett frågan om regelverken för jordförvärvstillstånd, näringsrätt och hembygdsrätt ett betänkande till landskapsregeringen. Oppositionen samt Runar Karlsson (C), efterlyser lagförslag och har ställt en så kallad enkel fråga om vilka åtgärder landskapsregeringen tänker vidta.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) har skriftligen meddelat att flera ändringar är på gång men att det är viktigt att frågorna bearbetas grundligt eftersom de rör så viktiga delar av självstyrelsen. En aktuell ändring är att studier under mindre än fem år inte räknas med i den tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätt.
Kravet på finskt medborgarskap som en förutsättning för förvärv och innehav av hembygdsrätt borde också avskaffas, menar landskapsregeringen. Oppositionens enkla fråga tas upp nästa vecka.
Debatteras ska också landskapsregeringens förslag till ny finansförvaltningslag. Målet med den nya lagen är en effektivare förvaltning av offentliga medel och att ansvarsförhållandet mellan dels lagtinget och landskapsregeringen, dels mellan landskapsregeringen och de underställda myndigheterna ska bli tydligare.

Promillegräns
Lagtingets lagutskott har sett på tre motioner som har med rattfylla att göra:
Gun-Mari Lindholm (OB) vill att dömda rattfyllerister ska kunna installera alkolås som ett alternativ till körförbud.
Fredrik Karlström (OB) vill att rattfylleristers fordon ska förverkas efter upprepade grova rattfyllor.
Socialdemokraterna vill sänka gränsen för rattonykterhet från 0,5 till 0,2 promille.
I debatten, som inleddes i juni, framkom att lagutskottet föreslår att alla tre motioner förkastas. Beslut tas i höst.

Gymnasielag
Förslaget till ny gymnasiereform presenterades av utbildningsminister Britt Lundberg (C) före sommaruppehållet: sju myndigheter och en läroavtalsorganisation ersätts med en myndighet – Ålands gymnasium – och två skolor. Nu ligger bollen hos kulturutskottet som ska presentera ett betänkande.
President Tarja Halonen har lämnat över ett förslag om att självstyrelselagen ska kompletteras med en bestämmelse om lagtingets möjligheter att övervaka att subsidiaritetsprincipen i EU följs. Subsidiaritetsprincipen säger att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. För att självstyrelselagen ska ändras krävs grönt ljus både från riksdag och lagting.
Efter några veckors plenumarbete blir det åter paus. Nästa session börjar i november.

Annika Kullman