DELA

Snart får alla elever delta i religionsundervisningen

LAGTINGET. Snart ska alla elever, oavsett tro, få rätt att delta i skolans religionsundervisning. Det sade utbildningsminister Britt Lundberg (C) i lagtinget i går.
I dag kan elever med annan tro än den evangeliska-lutherska kyrkans utestängas från den religionsundervisning som erbjuds i den åländska grundutbildningen. Istället ska de läsa livskunskap.
I praktiken har ändå rektorerna gett de elever som önskar rätt att delta i undervisningen – men det har skett i strid mot lagen.
Med anledning av det ställde Mika Nordberg (Ob) i går en enkel fråga till utbildningsminister Britt Lundberg (C). Nordberg ville veta vad landskapsregeringen kommer att göra för att samtliga elever ska ges möjlighet att delta i religionsundervisningen.

Glömdes bort
Britt Lundberg berättade att en lagändring gjordes för två år sedan för att religionsundervisningen skulle anpassas till den nya religionsfrihetslagen.
– Ledstjärnan var att ingen skulle vara tvungen att delta i en religionsundervisning som inte motsvarade ens egen åskådning.
Då fördes däremot ingen diskussion om vad som skulle gälla om eleven ändå ville delta i undervisningen, säger Lundberg – som i det skedet inte ansvarade för frågan.
– Det var ingen som reflekterade över det här.

Lagändring görs
Men nu är en ändring på gång.
– Antalet religioner på Åland har ökat markant och många grundskoleelever har flyttat hit från andra länder.
Många av dem vill lära sig mer om de lokala sedvänjorna och tycker det är ändamålsenligt att gå den religionsundervisning som majoriteten av ålänningarna gör, säger Lundberg.
– Därför kommer vi att komma med ett förslag till ändring av grundskolelagen. Önskar en målsman att ens barn ska gå i religionsundervisningen ska man också ges möjlighet till det.
Britt Lundberg lovar en snabb behandling i ärendet.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax