DELA

Snart byggstart för hotell Pommern

Rivningen har pågått en tid, snart är det dags för byggstart.
Hotell Pommern i Mariehamn ska byggas till och byggas om. Man har köpt fastigheten Norragatan 8-10 och planerar att inleda arbetet den 30 december. Det nya hotellet kommer att ha 95 rum och ska stå klart i februari år 2015.
Anledningarna till att hotellet byggs ut är att det finns en efterfrågan på högre standard och att man har positiva erfarenheter från renoveringen av Hotell Savoy. Ålandhotels uppger att det nya hotellet kommer att erbjuda nya arbetsplatser motsvarande ungefär tio årsverken.
Hotellet har ritats av Aaro Virkkunen på AVARC arkitektbyrå och kommer byggas av Hans Mattsson ab. (fj)