DELA

Snart börjar byggarbetena på Algots varv

Drömbostaden på Algots varv kan bli din redan före sommaren – om du har en rejäl summa pengar att satsa.
– Om allt går riktigt bra så kommer försäljningsprospekten ut i vår, säger Eklunds byggs vd Jan-Erik Eklund.
Och vilka bostäder det blir i det 46 meter höga tornet!
Vid stadsstyrelsens senaste möte bordlades ansökan om stadsplaneändring för att göra det möjligt att bebygga området.
Eklunds bygg har börjat förbereda sig för att söka bygglov under väntetiden.
– Vi sparar lite tid på det sättet. Annars riskerar projektet att dra ut över semestertiden.
Utöver ändringen av stadsplanen väntar man också på ÅMHM:s utlåtande om marksaneringen. Enligt planerna ska strandlinjen fyllas ut med cirka 2.000 kvadratmeter och ÅMHM ska säga sitt innan det sker.
– Vi har gjort alla provtagningar och kört bort nästan 2.000 ton förorenad jord på land. Än så länge har inget gjorts åt bottensediment i vattnet, men jag tror inte heller att det blir någon större sanering där. Troligen är föroreningarna jämnt spridda i hela Svibyviken.
Å andra sidan kan det hända att koncentrationen är högre i bottnen vid varvet därifrån ju en stor del av föroreningarna härstammar.


Exklusivt tornhus
När allt som ska saneras är sanerat, när alla formaliteter är ordnade och strandlinjen utfylld börjar arbetet med det fjorton våningar och 46 meter höga tornet som ska stå längst ut mot viken som ett utropstecken.
– Det byggs bara fem meter från kajkanten.
Totalt byggs omkring 107 lägenheter på området. Bygget sker i olika etapper med början närmast stranden. Så fort ungefär hälften av bostäderna är sålda börjar de byggas.
Tornet får 28 lägenheter. De tre nedersta våningarna, som ska inrymma affärer och kontor och möjligen också restaurang och hotell, byggs helt i glas. Det ska ge intrycket av att tornet svävar i luften.


Inte billiga
Tornlägenheterna kommer inte att bli billiga, konstaterar Jan-Erik Eklund direkt.
– Det här blir ett unikt tillfälle att komma över något alldeles extra. Likadana lägenheter just här kommer aldrig mera att bjudas ut, och den som köper gör nog sitt livs investering!
Köparna får räkna med att betala 3.500-4.000 euro per kvadratmeter för att bo i tornhuset. Priset är jämförbart med kvadratmeterpriset för lägenheterna i nya Apoteksgården i centrum.
De andra lägenheterna på området blir inte lika dyra.
Eftersom området både ägs och bebyggs privat anlägger Mariehamns stad ingen kommunalteknik. Byggföretaget bygger alltså gator, trottoarer, elledningar, vatten- och avloppsledningar, broar och all övrig teknik på egen bekostnad.
Den byggnadsrätt byggföretaget får i gengäld räknas som motprestation från stadens sida.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax


Nästa avsnitt: Horelli