DELA

Snart beslut om massvaccinering

Svininfluensaepidemin har troligen nått sin kulmen i Södra Finland. Men nästa vecka tas beslut om hela befolkningen ska vaccineras.
Det finns redan en färdig plan för hur en massvaccination skulle gå till på Åland. Det skulle ske enligt samma modell som TBE-kampanjen år 2006, alltså turordning utifrån efternamn.
Totalt har 12 personer dött och det finns hittills 5.356 bekräftade fall av svininfluensa H1N1 i Finland. Men eftersom alla sjukdomsfall inte bekräftas uppskattar man att det redan förekommit minst 100.000 smittor i landet.
Det här berättar Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, THL, i sitt senaste utskick.
Enligt Ålands Radio finns tio konstaterade fall på Åland. Runt sex av dem diagnostiserats den senaste veckan, säger klinikchef Birgitta Hermans till radion.

Sprutorna lindrat
Hittills har nästan en miljon vaccindoser distribuerats i hela Finland.
”Man kan redan nu bedöma att epidemin blir lindrigare än väntat tack vare vaccineringarna.” skriver myndigheterna.
Nästa vecka bedömer myndigheterna behovet av att vaccinera hela befolkningen.
– Vi följer strikt riksdirektiven och får tillgång av vaccin från THL, vi har alltså inte tillgång till ”eget” vaccin på Åland. Vi kan således inte vaccinera alla ålänningar om inte beslut tas på fastlandet att vaccinera alla finländare, berättar Birgitta Hermans för Nya Åland.

Åländsk plan finns
Planeringen för hur en massvaccinerinng skulle gå till är klar och förberedd, om ett sådant beslut kommer nästa vecka.
Hermans berättar att en, frivillig, svininfluensavaccinering av alla ålänningar skulle ske enligt samma modell som TBE-kampanjen år 2006. Turordningen skulle alltså läggas upp utifrån begynnelsebokstaven i efternamnet.
– Vi skulle snabbt kunna vaccinera hela befolkningen om vi hade fått vaccin. Mina medarbetare är fantastiska, både nuvarande och pensionärerna. Alla ställer upp med stort engagemang och tjänstvillighet, berättar en både tacksam och stolt Birgitta Hermans.

10% biverkningar
I Finland har man, enligt riksmyndigheterna, inte konstaterat allvarliga eller oväntade biverkningar av vaccinet.
”Drygt tio procent av dem som vaccineras får muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber. Dessa symptom går om på några dagar. En rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) som baserar sig på uppföljning av biverkningar av fem miljoner vaccineringar visar att de tre vaccin som är i bruk är så säkra som väntat.”

Medicin finns
Myndigheterna konstaterar även att det finns tillräckligt med influensaläkemedel, till exempel Tamiflu, i landet.
Behovet av läkemedel sägs ändå minskat tack vare att vaccineringarna kunde inledas i ett så tidigt skede.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax