DELA

Smygförbud mot GMO-odling

Landskapsregeringen tar till en fint för att komma runt EU-direktivet att odling av genetiskt modifierade grödor inte får förbjudas.
Lagförslaget innehåller villkor som i praktiken gör GMO-odling omöjlig på Åland.
Ansvariga ministern Torbjörn Eliasson (C) påminner om det löfte han gav på ett möte med ekologiska odlare i våras: Att han visserligen inte kunde garantera att Åland har sin lag mot odling av genetiskt modifierade grödor klar före valet, men att han kunde lova så mycket som att ett lagförslag skulle finnas och att det bara är för det nya lagtinget att raskt klubba igenom den.
– Så blev det. I slutet av förra veckan skickades lagförslaget ut på remiss under en månad. Min uppfattning är att det fins en politisk samsyn om att Åland ska hållas fritt från GMO-odlingar och att lagen ska kunna träda i kraft en bit in på nästa år, säger han.

Omöjligt samexistera
Landskapsregeringen har utnyttjat EU-rekommendationen om samexistens mellan odling av genmodifierade grödor å ena sidan och konventionell och ekologisk odling å andra sidan. Bedömningen är att Åland har lagstiftningsbehörigheten när det handlar om samexistensfrågorna.
I rekommendationen om samexistens framhålls att medlemsstaterna under vissa ekonomiska och naturbetingade förutsättningar bör överväga att utesluta GMO-odling från större områden för att undvika oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i konventionella och ekologiska grödor, förutsatt att medlemsstaterna kan visa att det inte går att nå tillräcklig renhetsnivå på annat sätt.

Biodlingar centrala
De föreslagna skyddsavstånden vid odling av GMO-grödor anges till som mest 2 km. Detta gäller avståndet till biodlingar eller platser med pollineringsbin.
Torbjörn Eliasson ger ett exempel på hur den åländska lagen kan tillämpas:
– Om man placerar ut biodlingar strategiskt över hela Åland så kan GMO-grödor inte odlas.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre