DELA

Smakbyn fick avslag på värdshusbud

Landskapsregeringen avslog Nordiska matkompaniets anbud på att köpa Jan Karlsgårdens värdshus för 15 000 euro. Utgångspriset var 250 000.
Samtidigt svarade landskapsregeringen på Nordiska matkompaniets fråga om framtidsplaner för Jan Karlsgården värdshus.
Man konstaterade alltså att Nordiska matkompaniet, som driver Smakbyn i Sund, har lämnat in ett anbud på 15 000 euro som i väsentlig grad understiger den prisnivå som landskapsregeringen satt för byggnaden, 250 000 euro.
Som Nya Åland berättade i början av maj hade paret Jenny och Michael Björklund vid Nordiska matkompaniet planer på att köpa värdshuset, som är i dåligt skick, för en mindre summa och sedan renovera det under en längre period för flera hundratusen euro. Men landskapsregeringen konstaterar att förslaget om att räkna in renoveringskostnader i försäljningspriset är alltför odefinierat för att kunna bedömas som en del av försäljningspriset.
De långsiktiga planerna för Jan Karlsgårdens värdshus ska slås fast av landskapsregeringen under hösten 2014.
– Ett möjligt förfarande är att hyra ut värdshuset för en längre period med en option att köpa byggnaden inom hyresperioden, skriver man i sitt beslut.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax