DELA

Småbåtsvarv bjuds ut i Prästö

Landskapsregeringen bjuder ut ett småbåtsvarv i Sund Prästö till arrendering.
Förhoppningen är att någon intresserad ska fortsätta verksamheten.
Johannes Henriksson startade småbåtsvarvet i Prästö på 1950-talet där han både byggde och renoverade träbåtar.
– Det är hantverksmässigt intressant och det fungerade som hans försörjning, säger Elisabeth Palamarz som håller i ärendet på museibyrån.
Det gamla avtalet avvecklas i samförstånd med den tidigare arrendatorn. Byggnaderna som finns på varvet ägs privat och de får stå kvar medan man undersöker om det finns intresse att fortsätta med den traditionella verksamheten.
– I så fall finns det möjlighet att göra upp privaträttsligt mellan den gamla och nya arrendatorn. Det kanske kan locka någon att fortsätta verksamheten, säger Elisabeth Palamarz. (ar)