DELA

Småbåtshamnen i Kastelholm såld

UBV Sundbygård Ab köpte hamnen för 75.000 euro.
Kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) antog anbudet från Bror-Yngve Johansson och Eva-Len Mattsson som står bakom bolaget. Beslutet skedde vid enskild föredragning och är helt enligt planerna i landskapets budget för 2012.
I köpet ingår småbåtshamnen med servicebyggnad. Tomten, som hör till fastigheten Kastelholm II liksom vattenområde från fastigheten Slottssundet arrenderas för 30 år. (ns)