DELA

Småbåtsavgift höjs 34-118 procent

De mariehamnare som hyr båtplats i någon av stadens småbåtshamnar får gräva djupt i plånböckerna i år. Staden chockhöjer avgiften med mellan 34 och 118 procent från i fjol, något som upprör båtägarna.
Det kan tyckas som att sommaren och behovet av båtplats är avlägset nu när vintern är som kallast och snörikast.
Men härom veckan droppade hamnverkets fakturor för småbåtsplatserna ner i mariehamnarnas postlådor – och summorna förskräckte.
Hamn- och säkerhetsnämnden beslöt i december att höja avgifterna kraftigt och fullmäktige fastställde avgiftstaxan.
– Vi har fått i uppdrag av politikerna att båtplatserna ska vara självfinansierade och att de inte får belasta stadens övriga kostnader, säger hamn- och säkerhetschef Leif Ahlqvist.
De budgeterade driftskostnaderna för småbåtshamnarna var i fjol 150.000 euro. Staden har totalt 679 båtplatser i Lervik, innanför Pommern och vid Notudden på västra sidan och i Socishamnen (vid Lilla holmens entré), Fahlers, MSF och Nabben. De små båthamnar som finns längs med östra strandpromenaden är privatfinansierade och dem har staden inget med att göra.


Underhållsprogram
Vad används pengarna till?
– Till räntor, avskrivningar, avfallshantering och underhåll.
I år blir intäkterna från båtägarna avsevärt större än i fjol. För de billigaste platserna blir avgiftshöjningen 34 procent, för de nästbilligaste 42 procent, för den mittersta klassen 51 procent och för de dyraste klasserna plus 79-118 procents höjning jämfört med i fjol.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre