DELA

Små höjningar av ÅHS-avgifterna

Nästa år kostar ett läkarbesök på ÅHS 27 euro i stället för 25 i dag.
Så ser första steget ut inför de större höjningar som ska göras stegvis 2015 och 2016, beslöt ÅHS-styrelsen i fredags.
Att avgifterna ska höjas efter 2014 finns inskrivet i landskapsregeringens budgetförslag för 2014. Förslag till avgifter och högkostnadsskydd ska tas fram under nästa år och där ska ekonomiska, individuella och samhällsmedicinska överväganden tas in, heter det i uppdragsbeskrivningen. En arbetsgrupp ska tillsättas i januari.
I väntan på de större höjningarna under kommande år beslöt styrelsen att avgifterna höjs bara marginellt nästa år. Utöver att läkaravgiften höjs med 2 euro höjs också avgifterna för långa besök till vårdpersonal, dag-/nattsjukvård och vård vid medicinsk rehabilitering från 20 till 21 euro. Dessutom höjs avgiften för vissa intyg.
Totalt räknar man med en intäktsökning på cirka 40 000 euro nästa år.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre