DELA

Slutsyn inom två veckor – annars böter

Stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund är bestämd: Om inte kaj 6 är klar för slutsyn inom september så börjar förseningsavgiften på 25.000 euro per påbörjad vecka ticka för entreprenören Terramare.
Sedan årsskiftet är infrastrukturdirektören ansvarig tjänsteman även för hamnen och därmed också för det försenade kajbygget.
Den 10 september fattade infrastrukturnämnden beslutet att anta Terramares anbud för fendersystem för kaj 6, en tilläggsbeställning för 204.000 euro.
När det gäller den förlängda byggtiden med två veckor från den 15 september – då skulle kajombyggnaden enligt kontraktet vara klar för slutsyn – så är det ett beslut som fattades av beställarens representant, hamndirektör Leif Ahlqvist med fullmakt på ett arbetsplatsmöte den 6 september. Det protokollet finns inte heller tillgängligt ännu.
– Jag har i bestämda ordalag begärt att protokollet ska renskrivas och bli tillgängligt, säger Kai Söderlund.
Tilläggstiden gäller enbart för fendermonteringen och är inte kopplat till själva kajbygget, konstaterar han.
– Vi förväntar oss att slutsyn av kajbyggt hålls inom utsatt tid, det vill säga inom två veckor från och med den 15 september.
Ombyggnaden av kaj 6, med själva kajen samt land- och matargångar, har budgeterats till 9,4 miljoner euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre