DELA

Slutet nära för fiberkabel

BRÄNDÖ. Förseningarna gör fiberkabelprojektet i Brändö och Kumlinge dyrare än beräknat. Brändö borgar för lån på ytterligare 100.000 euro.
I slutet av detta år ska anslutningarna vara klara om allt går som beräknat.
Brändö kommunfullmäktige beslöt att gå i borgen för ytterligare 100.000 euro för bygget av fiberkabel i Brändö och Kumlinge. Kumlinge har ombetts göra samma sak och då borgar kommunerna för lån på 600.000 var.
De ökade kostnaderna beror på förseningar i projektet, säger kommundirektör John Wrede i Brändö, som är medlem i andelslaget Brändö Kumlinge Fibers (BKF) styrelse. Det var meningen att kostnaderna per anslutning, 2.700 euro, skulle räcka till allt.
Men det gör det inte nu och den kostnaden faller på bolaget och inte på abonnenterna.
– Nej, vi har ju avtal med dem.

Anslutning i två steg
Som det ser ut nu ska alla hushåll i Brändö och Kumlinge vara anslutna till fibernätet inom detta år. Nu återstår anslutningen av fastigheterna som sker i två steg. Första steget är att dra in kabeln i huset och det andra steget, som sker genom ett senare besök är att installera den dosa som möjliggör att ta nätet i bruk.
Sista datum för eventuella avbeställningar var den 9 september och Wrede säger att sammanlagt 15 avbeställningar kommit in.
– De beror till största delen på förseningarna.
Wrede påpekar att det ännu finns möjlighet för nya beställningar, men nu till grundpriset 3.000 euro med vissa tillägg beroende på hur långt från närmaste kopplingspunkt man bor. Efter oktober kan man ännu ingå avtal, men då är det enligt skilda anbud och till en minimikostnad på 3.500 euro.
För dem som redan beställt är priset fortsättningsvis 2.700 euro om man betalar en engångssumma. (ns)