DELA

Slutet för närproducerat?

Planerna på central upphandling av råvaror till skol- och dagismat har väckt oro bland personal och föräldrar i Jomala.
– Hur går det för åländska producenter om det blir verklighet, är frågan.
I dag sköter var och en av kommunens två skolor och fem daghemskök sig själva när det gäller kosthållningen. Men om skrivningen i kommunstyrelsens budgetförslag går igenom i fullmäktige senare i höst centraliseras upphandlingen framöver.
Magnus Jansson, kökschef i Vikingaåsens skola som i dag lagar mat till 700 elever per dag i både låg- och högstadiet, är inte glad över förslaget.
– För någon vecka sedan blev vi inkallade till möte på kommunkansliet där förslaget presenterades för alla som ansvara för kommunens kök. Vi fick veta att det vi gör i dag strider mot EU:s regelverk och att det därför ska bildas en köksgrupp som ska samordna uppköpen.
I hemläxa till det uppföljningsmöte som hålls i dag fick de ansvariga att lista alla basvaror som köps in till köken.
– Utifrån listan ska vi en vecka på förhand skicka mejl till den centrala person som sedan ska ringa runt och höra sig för om billigaste pris.
– Det finns inget förslag till central upphandling. Inget är klart.
Så kommenterar kommundirektör John Eriksson kritiken.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre