DELA

Slutbyggt på landsväg 3

Om ett par veckor inleds asfalteringen av den sista etappen på landsväg 3, vägen mellan Mariehamn och Långnäs.
– Det blir ett lyft för Långnästrafiken, tycker vägbyggaren Erik Rosenberg.
Han är arbetsledare vid firma Rolf Widman, som byggt de sista etapperna av landsväg 3, de två senaste somrarna i Lumparland. På torsdag eftermiddag breder han ut det sista gruset med sin väghyvel.
– Den är gammal, men gör sitt jobb, urskuldar han sig när det blir tal om fotografering.


Lecakulor
Vi befinner i en svacka i vägen, nu ordenligt upphöjd. Här är det 20 meter lera på djupaste stället innan man når berggrunden.
Liksom i svackan nära korsningen till Krogstad i fjolårets vägbyggnadsavsnitt, har man använt lecakulor som fyllning. Det vill säga brända lerkulor som man bland annat sätter i botten på blomkrukan, och som finns i lecablocken som man murar grunder med.


Lättare
– Vi har ett 60 centimeter tjockt lager lecakulor som vi packat in i en matta för att de inte skall flyta ut och blandas med annat material. Med lecakulorna vinner man vikt och meningen är att vägen inte skall sjunka så fort, för sjunker gör den, säger Erik Rosenqvist.
En kubikmeter grus väger 1.600 kilogram, medan en kubik lecakulor väger 200 kilo.
– Man vinner många ton i vikt på den här vägstumpen.
Det har också varit ovanligt många sprängningar på den sista delen av landsväg 3, som börjar mitt emellan Krogstads vägskäl och Klemetsby vägskäl och ända fram till Långnäs.
– Men det var en bra vägbyggarvinter med bara lite tjäle i marken, så bygget har gått bra, säger Erik Rosenqvist.
Sista lasset grus lades på i torsdags alltså, nu återstår asfalteringen av den 8,6 meter breda vägen och den 3,2 meter breda gång- och cykelvägen.
Det har varit flera knepiga ombyggnader längs den drygt 30 kilometer långa vägsträckan: Knutsbodabrinken, Lumparsund och Söderby.
Men nu är den alldeles snart klar.


Mer gc-bana
Det som den lätta trafiken skulle glädja sig åt är en gc-bana längs hela sträckan.
Nu finns den på de sista ombyggda avsnitten från Söderby i Lemland till Långnäs, med undantag för sträckan runt Lumparsund, som byggdes om innan landskapsregeringen tog beslut om att alla huvudvägar skall ha en gc-bana intill.
Landsväg 1 står i tur att byggas om i sin helhet, den första etappen från Storby i Eckerö österut blir också klar nu innan semestrarna.
– Där har vi haft lite mer bekymmer, men den blir klar i tid, säger Erik Rosenberg.
Landsväg 2 i Sund har också vägplanen klar från Kastelholm till Finby.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax