DELA

Slutade som landskapets turismutvecklare

Åsa Eriksson, landskapsanställd turismutvecklare sedan ett år tillbaka, har slutat sin tjänst i förtid.
– Jag har saknat en tydlig beskrivning som pekat ut riktning och skapat struktur för uppdraget. Den övergripande politiska ambitionen med vad man vill åstadkomma med besöksnäringen på Åland borde ha formulerats innan och legat till grund för arbetet. Kanske borde detta rent av ha skett innan tjänsten som turismutvecklare tillsattes.
I måndags jobbade hon sin sista arbetsdag som turismutvecklare – men hon vill förmedla sina erfarenheter.
– Många har uppmanat mig att berätta. Kanske kan mina erfarenheter bidrag till en ökad medvetenhet om vikten av att tänka långsiktigt när det gäller det för Åland så viktiga arbetet, att utveckla åländsk besöksnäring.

Vagt uppdrag
I hennes tjänsteförordnande står det att hon ska jobba med turismutveckling, koordination och internationellt arbete.
– Sedan fick jag i uppdrag att leda och driva arbetet med att ta fram den nya turismstrategin för Åland inför nästa år när tiden för den nuvarande strategin går ut. Men innan man startar en sådan process bör målet med arbetet beskrivas tydligt. Den viktiga frågan ”Vad är det vi vill med besöksnäringen?” förblev obesvarad. Det är först när målet med arbetet har formulerats som man kan börja definiera vad och hur man ska göra, med vilka resurser och vilka som ska medverka.
– Inför processen med att framta den nya strategin för 2010-17 har det saknats beskrivningar av hur processen ska drivas framåt, och på vilka grunder. Därför har en stor del av ansvaret vilat på mina axlar.

Beslut här och nu
Ska vi fokusera på hållbarhet och ekoturism? Eller ska vi utveckla den åländska mötesindustrin? Ska evenemangsdelen stärkas? Beslut om besöksnäringens övergripande riktning bör tas på politisk nivå, slår hon fast.
– Jag har försökt föra en aktiv kommunikation på ett antal överläggningar med politiker och tjänstemän på näringsavdelningen för att få besked om i vilken riktning vi ska gå. I stället för att få tydliga svar har jag uppmanats att gilla läget, men jag anställdes ju för att skapa resultat – inte för att gilla läget.

Fastnat på steg 1
Hon låter lite uppgiven när hon säger så här om hur det blev:
– Min plan har varit under hela det här året att ta reda på vad landskapsregeringen vill med sitt turismstrategiska arbete och sedan prata med näringen. Men processen befinner sig ännu på första steget.
Åsa Eriksson talar lyriskt om Ålands unika attraktionskraft och om de möjligheter landskapet har att locka besökare, som hon ser det främst tack vare de unika åländska natur- och kulturtillgångarna. Här finns ett starkt näringsliv och många skickliga företagare.
– Men konkurrensen med andra destinationer är stenhård. Vi måste vässa våra koncept och metoder ännu mer.

Vilja och samarbete
Vad är det då som gör att grannregionerna lyckats där Åland har misslyckats?
Här är Åsa Erikssons förklaring:
n Förutom en konkret målformulering och plan för förverkligande krävs en stark vilja och ambition för att lyckas.
n Man måste genom samarbete få fram en stark systemstruktur som kan axla utmaningen. Det krävs samsyn och samarbete mellan politiker, offentlig sektor, näringsliv, utbildningssektor, organisationer, entreprenörer och allmänhet. Många parter måste jobba tillsammans för att nå målet – att besöksnäringen ska generera pengar och skapa möjligheter för nya företag och nya investeringar.
n Den som har tydliga argument och alla parter med sig, och som har avsatt resurser för att genomföra besluten, har verktyget för att nå det långsiktiga målet genom konsekvent arbete.

”Det krävs mod”
Det krävs mod att våga göra viktiga val, säger hon.
– Att vara politiker är att våga ta ansvar och fatta också obekväma beslut.
En tydlig brist som hon ser är att Åland inte har någon övergripande organisationsstruktur för alla de små kommunerna. Någon form av regional plan skulle behövas med tanke på turismstrategin.
Hon konstaterar att den ekonomiska krisen just nu har förlamat viljan att utveckla besöksnäringen, men säger samtidigt att det är i en lågkonjunktur man måste tänka framåt för att stå rustad när nedgången vänder uppåt.
– Det är nu Åland har möjligheten att ta fram ett väloljat maskineri, att vi tillsammans med olika samarbetsparter omsätta våra idéer i attraktiva och spännande turistiska produkter som besökarna lätt hittar.

Paketförslag
Hon lämnar efter sig ett antal övergripande strategiska alternativ som kunskapsunderlag för politikernas beslut. De skall välja en strategisk riktning som förhoppningsvis banar väg för kommande beslut om tillsättande av resurser och metod för ett genomförande.
– Min tro är att det inte huvudsakligen handlar om nya resurser utan snarare om hur det befintliga utbudet kan paketeras på ett bra sätt så att Åland blir en tydlig och attraktiv destination. Det som behövs är långsiktighet, samsyn och samordning, här faller ett stort ansvar på den offentliga sektorn.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax