DELA

Slut på traktamentsslarv bland lagtingspolitiker

Lagtingets kanslikommission sätter nu ner foten när det gäller lagtingsledamöternas dagtraktamenten och måltidsersättningar.
Från och med förra veckan tillåts inga utsvävningar.
Sedan lång tid tillbaka har de lagtingsledamöter som bor 10 km eller mer från Självstyrelsegården i Mariehamn rätt till reseersättningar under den tid lagtingssession pågår – busspengar eller kilometerersättning för egen bil – samt dagtraktamenten och matpengar beroende på hur många timmar man varit borta hemifrån.


Gammalt regelverk
Om resan har varat över 10 timmar får ledamoten 35 euro (fullt traktamente), och om den har varat 6-10 timmar blir traktamentet 16 euro (deltraktamente). Om resan har varat 4-6 timmar betalas inte traktamente ut, utan då får ledamoten i stället en måltidsersättning på 8,75 euro.
Många – dock inte alla – lagtingsledamöter som bor på landet och i skärgården är flitiga med att lämna in räkningarna. Ersättningarna är skattefria och drygar ut lagtingsarvodet.


Allt har godkänts
Hittills har ingen ifrågasatt de räkningar som lagtingsledamöterna har lämnat in, svarar Susanne Eriksson, lagtingsdirektör sedan ett år tillbaka, på Nya Ålands fråga.
– Den bild jag har fått är att praxis varit, både före min tid och under det år jag haft jobbet, att ledamöterna har fått det som de har äskat utan att lagtingsdirektören eller -kansliet ifrågasatt hur långa dagar ledamöterna haft.
Vid mötet i fredags presenterade Susanne Eriksson ett förslag till förenkling och förtydligande av regelverket, framgår det ur protokollet. Beslutet blev att regelverket ska ses över och att en definition behövs om vad som räknas som en lagtingsgrupp.
– Jag vill förenhetliga regelverket så att det är lika för alla, förenkla det – eventuellt genom någon form av schablonersättning – och göra det mera förutsägbart så att alla vet vad som gäller. Sedan är det en politisk fråga huruvida regelverket behöver ändras.
Men så brådskande ansåg kommissionen att åtgärder är att man också beslöt att regelverket omedelbart ska börja tillämpas så att dagtraktamenten och måltidsersättningar utgår från den faktiska mötestiden ”och till den anslutna restider mellan hemmet och lagtinget”.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax