DELA

Slut på syresättning för Lindqvist

Ihärdigt har Harry Lindqvist jobbat i flera år med att syresätta havsbottnen. Lindqvist har utvecklat tekniken, men nu börjar entusiasmen sina och kassan är tom.
– Jag har kämpat i sex år. Jag har lärt mig mycket och det har varit intressant men nu är entusiasmen jag hade i början borta, säger Lindqvist.
Projektet har fått stöd av Ålandsbankens miljöfond, landskapet och Bergkullastiftelsen, men nu är pengarna slut.
– Jag stötte på svårigheter med bland annat för små ankarvikter. När jag sedan skulle fortsätta så var ekonomin i botten.
Lindqvist menar att det är svårt att få finansiering för projekt som är miljöfrämjande, i synnerhet som privatperson.
– Annat är det om man är universitetsprofessor med ett universitet och kontaktnät bakom sig. Svenska universitet satsar miljoner på syresättning med energi från vindkraft. Mina pumpar, med energi från vågkraft, kostar högst 100.000 euro styck.
Läs mer i papperstidningen!

erik.stahl@nyan.ax