DELA

Slut på pappagrupperna

Projektet Föräldrakraft avvecklas och pappagrupperna likaså. Folkhälsan har hjälpt blivande pappor i tio års tid att hitta sin plats i familjen.
Även på Åland har man satsat på pappornas roll i föräldraskapet. Under 10 års tid har Folkhälsan ordnat pappa-grupper som en del av ett föräldraförberedande projekt, ”Föräldrakraft”. Men nu håller man på att lägga ner hela projektet och därmed också pappa-grupperna.
– Intresset har varit måttligt bland papporna, säger Per-Åke Henriksson som varit med ända från början och också fungerat som ledare.

Fyra träffar
Pappa-grupperna har främst riktat sig till dem som blir pappor för första gången. Upplägget är så att man startar en grupp varje månad med blivande pappor från alla kommuner. Man träffas en gång före förlossningen och tre gånger efter. Under träffarna tar man upp förlossningen, särskilt då vad pappan kan göra för att det ska bli så bra som möjligt. Man talar om ekonomi, sexliv och det som händer i en familj när det kommer ett barn. Och naturligtvis allt som deltagaren tar upp på träffarna.
– De flesta är förstagångspappor och det är en förändring som de inte kan föreställa sig.
Projektet avslutas på grund av att det inte finns pengar. Man har varit runt 6 stycken i varje grupp och haft som mest 8 stycken ledare, som delat på grupperna.
Så om inget drastiskt händer finns det snart inga pappagrupper på Åland.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax