DELA

Slopad taxfree en katastrof

Sjöfarten är fortfarande ett livsviktigt nav i den åländska ekonomin.
Det konstaterar utredare bakom Åsub:s nyutgivna rapport om den åländska sjöfartens utveckling.
Slopad tax free-försäljning skulle innebära en chock för samhället, konstateras vidare,
Den 150-sidiga utredningen gjord av Ålands statistik- och utredningsbyrå är uppdelad i två delar. I första delen kartläggs de senaste decenniernas utveckling inom den Ålandsbaserade maritima verksamheten och vilka effekter branschen har på samhällsekonomin. Här framgår det bland annat att rederiarbetsplatserna står för cirka elva procent av ålänningarnas sysselsättning och 13 procent av deras samlade löneinkomster.
Jämförelser görs med både Sverige och Finland. Hela den svenska rederinäringen under svensk flagg sysselsatte år 2009 någonstans mellan 12.000 och 18.000 ombordsanställda. Samma år genererade det tonnage som ägdes eller på annat sätt opererades från Åland nästan 5.000 ombordarbetsplatser.
– Den på Åland baserade maritima sektorn är därmed norra Östersjöns enskilt största rederikluster med positiva ekonomiska effekter, inte bara inom utan också utanför Åland, står det skrivet i rapporten.
Rapportens andra del fokuserar på den åländska flottan och presenterar fem framtida scenarier där ett av dem är utformat i tre varianter. Guldscenariot vore att passagerarmängden kraftigt ökade vilket skulle medföra ett lyft för samtliga parter.
Ett mellanscenario vore avskaffandet av bemanningssstöd, lönesänkningar och utomnordisk personal. Trenden visar sig redan på flera håll i världen.
Katastrofscenariot inträffar om tax free-försäljningen skulle avskaffas. Enligt rapporten skulle samtliga sektorer, så som kommun, regering och hushåll, drabbas av en ekonomisk chock med långtgående konsekvenser.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall