DELA

Slog ner stålspont på grannens tomt

Bostads ab Nya Apoteksgården har utan tillstånd slagit ner stålspont flera meter in på granntomten, hävdar Bostads ab Norrgården som anmält ärendet som byggnadsbrott till byggnadsnämnden i Mariehamn.
BAB Nya Apoteksgården gränsar till BAB Norrgården. För några veckor sedan inleddes byggnadsarbetet och då har slog man utan tillstånd vare sig av BAB Norrgården eller av någon behörig myndighet ner stålspont på grannens mark, hävdar BAB Norrgården i sitt brev.
Trots tillsägelse fortgår den lagstridiga verksamheten och syftet är enligt uppgift att den ska fortsätta långt in på hösten, skriver styrelsen för BAB Norrgården. BAB Nya Apoteksgårdens styrelse ”alldeles uppenbart gjort sig skyldig till byggnadsbrott enligt byggnadslagen”, heter det.

Förbud och vite
Styrelsen för BAB Norrgården vill att byggnadsinspektören eller -nämnden omedelbart förbjuder BAB Nya Apoteksgården att dels fortsätta anbringa stålspont eller något annat på BAB Norrgårdens tomt och att omedelbart ta bort den stålspont som redan slagits ner. Styrelsen vill också att inspektören eller nämnden förstärker sitt beslut med ett tillräckligt högt vite.
Styrelsen påpekar i sitt brev att åtgärden innebär ett betydande intrång i markägarens rätt att nyttja sin egen mark och att gärningen inte kan betraktas som ringa.
Byggnadsinspektör Börje Aspbäck bereder ärendet inför byggnadsnämndens möte på måndag. Han berättar att Apoteksgårdens nybygge enligt byggnadslovet får ha källare i tomtgräns och att sponten placerats på grannens tomt för att byggandet i tomtgräns ska kunna förverkligas. (ao)