DELA

SLC vädjar till lagtinget

Ålänningarna Ann-Charlotte Funck, Yvonne Mattsson och Annette Loumann deltog i Kvinnodagarna som ordnades i Kimito förra veckan. Arrangör var Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund r.f.
Senaste nytt och positiva besked från Bryssel beträffande EU:s jordbrukspolitik förmedlades av SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, som öppnade med att säga att kvinnorna är betydelsefulla för det finländska jordbruket.
Kvinnodagarna enades om en resolution till riksdag och regering, som uppmanas stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft. I resolutionen riktas också en vädjan till Ålands lagting som mötet anser ”nu bör göra sitt yttersta för att garantera att husdjursuppfödarna fortsättningsvis får fungerande semesterhjälp och vikariehjälp och att de åländska husdjursuppfödarna inte försätts i en sämre situation än producenterna på fastlandet”.
Om fyra år arrangeras Kvinnodagarna på Åland. (ak)