DELA

”Skyfallen var en naturkatastrof för potatisen”

Förra veckans skyfall visade sig vara mer ödesdigert för potatisodlingarna än man först trodde. Ålands producentförbund inspekterade igår några potatisåkrar och man räknar med att minst 150 hektar potatis har totalförstörts.
– Det är mycket viktigt att alla odlare anmäler skadorna på sina grödor till sin lantbrukssekreterare så att vi kan greppa omfattningen, säger Julia Rudels, vd för Ålands producentförbund.
Regnvattnet som kom förra veckan började sjunka undan först efter fyra dygn ute på åkrarna. Det här är drabbat grödorna och värst utsatt är potatisodlingarna och särskilt i Hammarland och Eckerö.
– Man odlar potatis på gammal sjöbotten och låga marker, och det är just den sortens mark som drabbades värst av de kraftiga regnen, säger Julia Rudels.


Endast räntestödslån
Markstrukturen är förstörd för detta odlingsår. Det är möjligt att också kommande års odlingar påverkas.
– Dessutom rinner alla näringsämnen i gödslet ut i vattnet. Det finns inga grödor som gödslet kan ta fasta i. Då regnet kom låg åkrarna färdiga, det var nu det skulle växa.
Skyfallen betyder stora ekonomiska förluster för fram för allt potatisodlarna. För några år sedan i samband då äpplen förstördes av hagel tog landskapsregeringen beslutet att inte ersätta skördeskador.
– Jordbrukarna här får bara ett räntestödslån. Det betyder att de får låna pengar för att täcka förlorade kostnader men själva skulderna är ju kvar. I riket finns resurser när liknande naturkatastrofer händer och beredskap borde finnas också på Åland. Jag hoppas att politikerna har det här i åtanke då de skall göra tilläggsbudgeten i september.


Värre under ytan
Något hopp finns det heller inte för de vars odlingar blivit förstörda.
– Markerna är än så länge så mjuka att man inte kan köra på den med maskiner. Det hade annars kanske hjälpt att luckra upp jorden men nu är det omöjligt.
Också de jordbrukare som tror de klarat sig undan har orsak att kontrollera en extra gång.
– Det kan se bra ut på ytan, men då man gräver upp potatisen märker man att den ruttnat. Det är ju inte vara potatis som förstörts, också vall och lök har det gått illa för.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax