DELA

Skydd av kyrkor klubbat efter 26 år

I och med ett beslut vid kyrkomötet i Åbo i förra veckan ges nu större inflytande på det lokala planet vad gäller skyddet av våra medeltida kyrkor.
I praktiken har landskapsregeringen, det vill säga, musiebyrån redan gett utlåtande vid renovering av våra gamla kyrkor, men det har enligt lagen varit Museiverket i Helsingfors som skulle yttra sig i saken.
– Den här frågan har musieanställda på Åland jobbat med i 26 år, säger landshövding Peter Lindbäck, som var lekman och den ende åländske representanten vid kyrkomötet.
Numera ska alltså en församling som vill restaurera sin kyrka, enligt lagen, fråga vår åländska museibyrån om ett yttrande. Och inte Museiverket. (ka-f)