DELA

Skrotningspremie tas upp av Hfd

Ett avslag på en ansökan om skrotningspremie har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.
Kvinnan som överklagat beslutet skriver i sitt besvär att hon kontaktat ett skrotföretag för att företaget skulle hämta bilen utan att hon tänkte på att det skulle hinna gå över fyra månader sedan bilen ställdes av. Hon medger att hon blev en vecka försenad men hon anser ändå att hon är värd skrotningspremien.
Hfd har nu bett landskapsregeringen om ett utlåtande. Landskapsregeringen anser att besväret ska förkastas då bilen varit avställd mer än fyra månader under de tolv senaste månaderna före avregistreringen. Också andra ansökningar med kort överskridning av fyramånadersgränsen har avslagits, skriver landskapsregeringen till domstolen.
Skrotningspremien har varit 300 euro. (ak)