DELA

Skriftlig varning till ÅHS-anställd

ÅHS-styrelsen ger en av de anställda en skriftlig varning. Kvinnan har läst sin egen sjukjournal och gjort en anteckning i den vid ett tillfälle.
Som Nyan berättade i fredags så förordade ÅHS-direktionen en skriftlig varning. Tjänstedelegationen valde dock att föreslå en skriftlig anmärkning vilket är ett lindrigare straff. Delegationen har muntligen hört vårdchef Bengt Michelsson och sekreterarchef Tuula Söderström samt den anställda med biträde.
ÅHS-styrelsen tog upp ärendet vid fredagens möte. Ordförande Mia Hanström säger att hela styrelsen berördes av ärendet och orsakerna till varför kvinnan gjorde som hon gjorde.
– Men det är fortfarande fel. Integriteten kring journalerna är oerhört viktig.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman