DELA

Skörden förstörd – inget stöd

Skördeskadorna efter hagelstormen i augusti ersätts inte av landskapet som gått in för ett annat system. Men äppelodlarna inte är intresserade av det räntestödslån som nu erbjuds.
Odlarna menar att orsaken till landskapsregeringens nya policy är oklar och att beslutet klubbats igenom i tysthet.
Nytt för i år är att landskapsregeringen inte ersätter odlare som får skador på skörden till följd av extrema väderförhållanden. Istället erbjuds odlarna att ansöka om räntestödslån. Men när ansökningstiden gick ut den sista oktober hade ingen äppelodlare som drabbades av hagelstormen i somras ansökt om räntestödet. Endast en anmälan, från en odlare som fått skörden förstörd på grund av frost, kom in till landskapet.
Anledningen är att äppelodlarna tycker att systemet med räntestödslån inte är till någon nytta nu när bankernas räntor är så låga.
– Dessutom finns en risk att man fastnar i en skuldfälla om räntorna går upp, säger Ålands fruktodlarförenings ordförande Anders Jansson.
Avskaffandet av de direkta stöden är ett hårt slag mot äppelodlarna på Åland som känner att tryggheten har försvunnit.
– Riskerna och insatserna har ökat i och med att odlingarna har blivit större. Hagelrisken är det mest bekymmersamma och nu finns det inget egentligt skydd.

Blev förvånade
Enligt Anders Jansson blev odlarna mycket förvånade när det gamla systemet ersattes.
– Landskapet hade inte hört sig för med odlarna. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att landskapsregeringen genomför det här över en natt i tysthet.
I en skrivelse till landskapsregeringen påpekar fruktodlarföreningens styrelse att jordbrukets organisationer aldrig fick chansen att ge sin syn på saken och att den politiska debatten helt har uteblivit. ”Branschen ställdes inför fullbordat faktum utan möjlighet att påverka”, skriver styrelsen.

Dyra försäkringar
När en hagelskur drabbade äppelodlarna 2004 betalade landskapet ut stöd, men det tiotalet odlare som drabbades i augusti i år får alltså inte samma möjlighet. Fruktodlarföreningens förhoppning är att landskapsregeringen i kommande budget föreslår en återgång till det gamla systemet.
– Vi är speciellt utsatta eftersom en hagelstorm kan komma och förstöra hela skörden på ett par minuter. Det är helt utom vår kontroll och därför bör det finnas en beredskap i samhället, säger Anders Jansson.
Kan ni inte teckna privata försäkringar?
– Nej. Vi har undersökt den möjligheten, men odlingarna på Åland, och faktiskt i hela Norden, är för få för att premien ska komma ner på en rimlig nivå.
Ett annat alternativ för odlarna är att bygga skyddsnät mot hagel över sina odlingar.
– Men förmodligen skulle investeringsstödet bli dyrare för landskapet, jämfört med om man börjar betala ut ersättningar för skördeskador igen.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax