DELA

Skördefesten får ny huvudman

Skördefesten får ny organisation i höst. En förening och ett aktiebolag skall ta över från landskapsregeringen. En del deltagare har, bland annat i Facebook-diskussioner, uttryckt oro för hur det skall fungera.
– Landskapsregeringen överger inte skördefesten men efter att den i femton år ha varit vår baby är det nu tid att den utvecklas vidare på egen hand, säger näringsminister Fredrik Karlström (Ob).
Den åländska skördefesten har utvecklats till ett av de stora evenemangen på Åland. Utöver att festen fått ålänningarna på benen har den också lockat besökare utifrån och betraktas inom turistnäringen som en viktig säsongsförlängare.
Men evenemanget har också krävt resurser. Landsbygdsutvecklare Lena Brenner på Ålands landsbygdscentrum har stått för mycket av det praktiska arbetet.
Näringsminister Fredrik Karlström, som är ordförande för styrgruppen för landsbygdsutveckling, konstaterar att Brenner gjort ett fantastiskt jobb men menar att hon också behövs för andra projekt
Den förändring som nu är på gång bekräftades redan i landskapets budget för 2013 där man kan finna följande skrivning:
”Styrgruppen beslöt i slutet av år 2012 att en ny huvudägare ska arrangera skördefesten från 2013. Landsbygdsutvecklaren kommer att delta i utformningen av en ny modell som är tänkt att bygga på en medlemsförening samt ett aktiebolag.”
Tanken är att föreningen skall vara ägare till aktiebolaget.
Fredrik Karlström beskriver skördefesten som ett fantastiskt evenemang och framhåller att nyordningen inte betyder att landskapsregeringen skulle upphöra med att stötta den. Han menar att den nya föreningen kan ansöka om bidrag från landskapsregeringen, Paf och andra.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm