DELA

Skoltaxichaufförens straff lindrades

Den skoltaxichaufför som dömdes till villkorligt fängelse i fjol för att ha misshandlat en pojke, elev i träningsskolan, har fått straffet lindrat av Åbo hovrätt.
Det var i juli 2009 som misshandeln inträffade och polisanmälan gjordes samma dag. Tingsrätten dömde chauffören till 40 dagars villkorligt fängelse och 1.100 euro i ersättning till eleven.

Domen lindrades
Chauffören besvärade sig till hovrätten och yrkade på att åtalet för misshandel skulle förkastas och att han skulle befrias från ersättningsskyldigheten.
Hovrätten ändrade inte domen från misshandel till vållande av personskada, men mildrade straffet till 40 dagsböter i stället för villkorligt fängelse. Bötesbeloppet uppgår till 1.200 euro. I övrigt ändras inte tingsrättens domslut.
Läs mer om domen i papperstidningen!

Annika Orre