DELA

Skolor ska saneras

Saneringsplanerna för Ålands yrkesskola och Ålands vårdinstitut har godkänts.
Efter att elever och personal vid Ålands vårdinstitut lidit av olika slags symtom som har kunnat relateras till skolans inomhusmiljö har hälsoinspektionen tidigare gjort en utredning som bekräftat att kvalitén på inomhusluften i lokaliteterna är dålig.
Nu har Firma AK-Konsult uppgjort en saneringsplan för Vårdinstitutet och hälsonämnden godkände i onsdags planen.
Även saneringsplanen för Ålands yrkesskola godkändes. Efter att en omfattande vattenskada upptäcktes i skolan i september förra året har hälsoinspektionen gjort en utredning som bekräftar att en risk för en sanitär olägenhet finns på skolan.
Projektingenjör Elisabeth Rosenlöf vid landskapsregeringen har gjort upp en saneringsplan som hälsonämnden nu har godkänt. Innan de drabbade utrymmena på skolorna har sanerats och de slutförda saneringarna har anmälts till hälsonämnden får utrymmena inte användas.
Ålands Bygg har slutligen lämnat in en plan för uppföljningsmätning av luften i Hälsans Hus i Mariehamn. Även den planen godkändes av hälsonämnden och resultaten av mätningen skall delges hälsoinspektionen. (ml)