DELA

Skolnämnden tog krafttag för att lösa problemen

Skolnämnden i en landsbygdskommun har sedan våren haft flera möten om situationen i skolan.
Orsaken är ett brev som föräldrar skrev i våras och som bland annat resulterat i en åtgärdsplan som tas i bruk när höstterminen börjar.
Det var i slutet av april som föräldrar till barn i en av klasserna i skolan i frustration skrev ett protestbrev till skolnämnden, kuratorn, skolpsykologen och landskapets utbildningsavdelning. Föräldrarna kallade brevet för besvär mot skolans behandling av elever.
Föräldrarna skriver bland annat att flera elever har sökt professionell hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin för att orka med skolgången eftersom skolan enligt dem inte tagit problem som mobbning och elevers särskilda behov på allvar. De berättade också at det fanns föräldrar som övervägde att byta skola för sina barn.


Det här är det andra larmet på kort tid som föräldrar gett uttryck för i skrivelser till skolnämnder och landskapsregeringen. Nya Åland berättade i juli om den kritik som föräldrar i en annan landsbygdsskola riktat mot en lärare.
Läs mer i torsdagens tidning.

Annika Orre