DELA

Skolmobbningen minskade tack vare elevmusikal

Mobbningen i Strandnäs skola var extremt låg i fjol jämfört med andra skolor i Mariehamn och i landet som helhet.
– Vi är övertygade om att vår musikalsatsning bidrog till det positiva resultatet, säger rektor Mikael Rosbäck.
Förra veckan berättade Nya Åland om resultaten i vårens Kiva-enkät bland eleverna om nätmobbning där Strandnäs skola låg lägst för högstadiets del.
Nu har siffrorna kommit också för mobbning i skolan, och också de är låga. 2 procent av eleverna i högstadiet i Strandnäs blir mobbade eller mobbar, klart färre än i landet som helhet.
Rektor Mikael Rosbäck svävar inte på målet när han får frågan om orsaken till den låga siffran.
– Vi är övertygade om att det är en effekt av musikalen Upp till bevis! som eleverna i nian gjorde tillsammans med lärare och andra i skolan. Det här är ett bevis på att musikalen gjorde mycket gott åt årskurs 9 som från att ha varit en ”splittrad” årskurs blev en mycket sammansvetsad årskurs. Elevernas egen utvärdering visade att de själva tyckte att sammanhållningen blivit mycket bättre och att de hade sett sidor hos varandra som de inte visste fanns, säger han.
Också föräldrarna gav satsningen gott betyg.
– En förälder sa till exempel att musikalen gjort att hennes barn från att ha varit en i mängden fick en annorlunda roll och en annan status. Elevens mående ändrades, berättar rektorn.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre