DELA

Skolmaten bibehålls som nu

Ungdomsorkestern utan anslag och tusen undervisningstimmar bort från Medis. Men ingen inbesparing på skolmaten.
Stadens budgetnämnd klubbade igenom budgeten för 2013 på torsdag kväll.
Socialdemokraterna fick stöd för sitt förslag att inte minska anslaget för skolmaten nästa år. Med rösterna 5-3 beslöt nämnden mot bildningsdirektörens förslag som var att minska anslaget med 17.000 euro. Ålands framtid, Obunden samling och moderaterna röstade för att minska anslagen.
– Vi är väldigt glada över gehöret för skolmaten, vi gick ju till val med att vi värnar om skolmatens betydelse och delade ut kokbok, säger Sara Kemetter (S).
Även förslaget att skjuta upp uppvärmningen av konstgräsplanen till 2015 fick gehör och röstades genom av en enig nämnd. Nämnden var också helt enig om att bildningssektorns sparkrav för 2014 måste lindras.
Däremot röstade alla utom socialdemokraterna, 6-2, för bildningsdirektörerns förslag att minska undervisningstimmarna vid Medis med tusen timmar.
I frågan om ungdomsorkestern fick socialdemokraterna med sig bildningsnämndens ordförande Christian Nordas (Lib) men det räckte inte när övriga medlemmar röstade för att orkestern lyfts helt bort från Medis.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist