DELA

Skolkampanj för nykterhet

I år får grundskolorna gratis material om alkohol, riktat till elever i årskurs 5 och 6. Dessutom kan Ålands nykterhetsförbunds verksamhetsledare komma till skolorna – helt gratis – och berätta mer.
– Nu borde det angelägna materialet nå alla elever i de aktuella årskurserna. Nu kan ingen skola säga nej för att materialet kostar eller för att lärarna av någon anledning inte vill ta hand om informationen, säger Anette-Karlsson-Karlström som är Ålands nykterhetsförbunds verksamhetsledare på Åland.
Tidigare har kampanjmaterialet kostat 1 euro per elev och det kan enligt Karlsson-Karlström ha varit en orsak till att en del skolor inte kunnat beställa materialet. Men nu har nykterhetsförbundet på Åland bestämt att förbundet står för kostnaden för materialet och alltså även för undervisning om så önskas.


Angeläget
– Alla grundskolor på Åland har fått information om detta och fyra skolor har redan hört av sig och tar materialet. Vi vill givetvis att varenda skola skall göra det. Det är mycket viktigt och angeläget att i förebyggande syfte upplysa eleverna om alkoholens risker innan de når högstadiet, säger Karlsson-Karlström.
Beträffande skolbesöken gör Anette Karlsson-Karlström en liten reservation för skärgården. På grund av långa restider kanske hon tvingas tacka nej till en del av skärgårdsskolorna.


Ny broschyr
Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik med sitt huvudkontor i Vasa har låtit ta fram en ny broschyr i år – Nykter – Solklart! Den handlar bland annat om alkohol och hälsa, alkohol och trafik, alkohol och sex och alkoholens roll i olyckor, gräl och våld.
Till broschyren hör ett lärarkompendium som stöd för undervisningen som enligt Anette Karlsson-Karlström kan ta en normal skollektion.
Dessutom finns en tävling om alkohol som eleverna kan delta i. Den består av fem frågor med tre svarsalternativ. (hf)