DELA

Skolfartyg på väg till Gotland

Det åländska skolfartyget m/s Michael Sars kommer med största sannolikhet att hyras ut till sjömansutbildningen på Christopher Polhemgymnasiet på Gotland.
Ålands sjömansskolas rektor Lars Selander var med när fartyget visades upp i Visby i måndags.
– Gymnasieskolans rektor och utbildningsansvariga var positiva till att hyra fartyget. Vi ska nu gemensamt ta fram ett avtal som ska vara klart i januari, säger han.
Till en början vill den gotländska skolan hyra Michael Sars tre veckor i vår, sedan kommer det att vara frågan om 30-35 dagar per år.
– Det kan ge mycket på sikt. Det är bra om vi kan utveckla ett samarbete skolorna emellan.
Enligt Lars Selander försöker Ålands sjömansskola på flera sätt att hitta intresserade och eventuellt kan det bli aktuellt att hyra ut fartyget även till Åbo akademi.
Redan nu används skolfartyget flitigt av sjömansskolan och Högskolan på Åland.
– Vi är ute med fartyget 150 dagar det här läsåret. Snart ska man ha tur om man får se det i hemmahamn, säger Lars Selander.

ANDERS SIMS