DELA

Skolelever kan tvingas stå i bussen

Williams buss morgontur från Eckerö till Kyrkby högstadieskola blir ibland överfull redan i Hammarland och skolelever kan tvingas stå i bussen. Det trots att Williams nyligen gått ut med information om hur viktigt säkerhetsbältet är.
– Så får det inte vara, säger rektorn på Kyrkby högstadieskola Gerts Friman.
– Vi tycker att det är viktigt och vi kommer inte att bara lämna det här problemet, säger Ove Boman, trafikledare på Williams.
Kyrkby högstadieskola meddelar varje år hur många elever de har som behöver bussplats och köper platser därefter. Ändå händer det att folk får stå i bussen som ska ta eleverna från Eckerö och Hammarland till skolan. Ungdomar som åker med bussen vittnar om att bussen ofta är fullsatt redan i Hammarland.
Enligt Ove Boman, trafikledare på Williams buss, är det mer folk som åker under vissa tidsperioder och det är svårt att förutsäga när. Eftersom bussen går via Mariehamn åker även elever i stadens skolor med, och vilken tid de börjar på morgnarna varierar mycket.
– Vi är medvetna om problemet och vi har funderat över hur vi kan lösa det, säger Ove Boman. Kapaciteten är egentligen uträknad på skoleleverna men det stiger ju på andra också.

”Får räkna med det”
Williams har redan sin största buss insatt på linjen och följer kontinuerligt upp med chaufförerna hur många personer som åker med.
Kan man tänka sig att lägga in en buss till?
– Vi måste snarare se om vi kan omdirigera andra bussar, till exempel kunde kanske bussen som går in vid Gottby avlasta linjebussen, säger Boman.
Men först måste man utreda hur ofta bussen är överfull och hur många det är som står. Ändrar man på bussrutterna blir det dessutom fel med tiderna.
– Ibland får man räkna med att personer får stå, men fortsätter problemet måste vi ju göra något till slut, det är inte alls bra om det är så här.
Ove Boman var nyligen i Vikingaåsens skola och berättade om vikten av att ha säkerhetsbältet på.
– Vi tycker att det är viktigt och vi kommer inte att bara lämna det här problemet, säger han.

Busschaufförer förvånade
De busschaufförer som kör från Eckerö på morgnarna känner inte alls igen problematiken. Enligt dem ringer man direkt efter en mindre buss om det blir överfullt.
– Sedan höstterminen startade har det hänt två gånger att någon fått stå, säger Mats-Erik Fagerström.

Måste lösas
Gerts Friman menar att det är Williams buss uppgift att se till att lösa problemet.
– Vi har kontinuerliga träffar med dem och går igenom bland annat busskapacitet och säkerhetsfrågor. Det får inte vara så att eleverna står i bussen helt enkelt, säger Gerts Friman.
Han har förståelse för att det är svårt för bussbolaget att veta när på året passagerartopparna ligger. Men han har förtroende för att de kan lösa överbelastningen genom omdirigeringar.
– För det här är fel, alla ska ha sittplats, säger Friman.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax