DELA

Skoldistrikt efterlyser skolplikt på Åland

Hemundervisning är ovanligt på Åland.
– Skolan år 2010 handlar inte längre bara om skriva, räkna och läsa utan om jämställdhet, demokrati och samarbete vilket är svårare att undervisa i hemmet, säger skoldirektör P–O Friberg.
Nya Åland har ringt runt till de olika skoldistrikten på Åland och det visar sig att hemundervisning är väldigt ovanligt i landskapet.
Inom södra Ålands högstadiedistrikt har dock ledningsgruppen lyft ämnet till diskussion. På ett möte den 9 april beslöt man att ”väcka frågan” om att vi på Åland har läroplikt och inte skolplikt, vilket man till exempel har i Sverige.

Uppdrag ta kontakt
Skoldirektör P-O Friberg har fått uppdraget att kontakta landskapsregeringen och uppmana dem att göra en översyn över lagstiftningen gällande rätten att undervisa sitt barn i hemmet.
Enligt Friberg tar lagstiftningen om läroplikt avstamp i en föråldrad syn på skolan.
– Om vi går bakåt i tiden var det viktiga att lära sig skriva, räkna och läsa. Det kan du lära dig i ett hem och det går relativt lätt att mäta vad du lärt dig. I dag undervisar skolan även i bland annat jämställdhet, demokrati och samarbete, sådant man lär sig bäst tillsammans med andra människor, säger P-O Friberg.
Han betonar att bland annat Finlands återkommande toppbetyg i kunskapsutvärderingen PISA visar att detta är något som skolan klarar bra i dag.
– Gång på gång lyfts möjlighet till skolgång och skolan fram som det viktigaste för ett samhälle. För mig känns det därför väldigt förvånande att någon kan kalla sig för skolflykting vid flytt hit. Många flyktingfamiljer ser ju annars barnens möjlighet till skolgång i det nya landet som möjlighet till ett bra liv, säger P-O Friberg.
Läs mer i papperstidningen.

Anna Björkroos